Logo University of Maribor
Logotip Univerze v Mariboru - natečaj
Možgani so osrednje živčevje in sedež človekovega uma. Kljub temu da človekov razum pretežno še ni raziskan, lahko preprosto sklepamo, da je skupna uporaba obojega s človekovim nagonom po lajšanju vsakodnevnih opravil in boljšem življenju pripeljala do novih rešitev, do novih spoznanj in rešitev, ki bi človeku poenostavljale in lepšale življenje. Um je torej človekova sposobnost mišljenja, spoznavanja, ki ob sprožitvi človeškega nagona pripelje do opazovanja, odkrivanja, razmišljanja in ustvarjanja. Procesom opazovanja, odkrivanja, samega razmišljanja in v končni fazi določitve metod ustvarjanja lahko rečemo znanost. Univerza je izobraževalna ustanova, ki s svojo dejavnostjo človeka (študenta) spodbuja k naštetim procesom in ga tako pripelje do znanja, ki omogoča razvoj človeštva.
Back to Top